The Rehearsal

The Rehearsal, 1873-4, Degas, Glasgow Museums, Glasgow, Scotland
The Rehearsal, 1873-4, Degas, Glasgow Museums, Glasgow, Scotland

The Rehearsal, 1873-4 was painted by Degas and is held in the Glasgow Museums and Art Galleries, Glasgow, Scotland.